För fåglarna utgör Långgrund ett förödande hot

Flygande sjöorrar och alfåglar ute på havet vid den tänkta vindkraftsparken utanför Sörmlandskusten.

Flygande sjöorrar och alfåglar ute på havet vid den tänkta vindkraftsparken utanför Sörmlandskusten.

Foto: Ingvar Jansson

Insändare2023-10-23 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utanför Sörmlands kust passerar miljontals havsfåglar och småfåglar, vår och höst på sin flyttning mellan sina häcknings- och övervintringsområden. Stora mängder sjöfåglar övervintrar också i området och söker sin föda där.

Utifrån ett fågelperspektiv så är det ingen tvekan om att det är en mycket dålig idé att placera storskalig vindkraft vid Långgrund. Jag är därför väldigt tacksam för att så många, inklusive kommunerna i Sörmland, Naturskyddsföreningen i Trosa och Nynäshamn, Naturvårdsverket och länsstyrelsen värderat fåglarnas perspektiv under processens gång.

Jag har naturligtvis läst materialet från Svea vind offshore och kan tyvärr konstatera att delen som handlar om fåglar är undermålig. Vissa arter saknas, det förekommer felaktiga tolkningar och görs långtgående bedömningar om påverkan på ett mycket osäkert underlag.

Långgrund 2 är dessutom ett område som är så viktigt för fåglarna att Naturvårdsverket föreslagit att utöka fågelskyddet ytterligare till att omfattas av det europeiska skyddet Natura 2000. I skrivandets stund ligger det för beslut på regeringens bord. Att då samtidigt förlägga storskalig industri till området rimmar mycket illa och det är anmärkningsvärt att Svea vind offshore valt att hantera denna fråga med mycket svepande och otydliga formuleringar samt svårlästa kartunderlag.

Fåglar har ett egenvärde men de betyder också väldigt mycket för väldigt många människor. För dig som vill lära dig mer om hotet som havsbaserad vindkraft innebär för fåglar så debatterade jag just ämnet med andra fågelskyddsvänner från andra delar av Sverige i SvD.

undefined
Ingvar Jansson är ordförande för Fågelföreningen Tärnan i Nyköping och Oxelösund. Arkivbild