För många slutade i Trosa församling

Martin Kristofersson håller med en tidigare insändare om att Trosa församling måste fortsätta att granskas.

Martin Kristofersson håller med en tidigare insändare om att Trosa församling måste fortsätta att granskas.

Foto: Henrik Norling

Insändare2022-01-17 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stort tack till ”Betalande församlingsmedlem” för din insändare 12 januari. Du konstaterar att kyrkorådet inte fick ansvarsfrihet (år 2020) och gör bland annat ett viktigt påpekande: ”Vi är många som önskar få besked hur man arbetar för att läka de sår som finns bland tidigare anställda.” 

Det var en stor andel av de anställda som slutade, 15 av 21. Många av dem blev uppsagda, ibland under oacceptabla former och församlingen är dessutom inne på sin tredje eller fjärde fastighetsskötare. Din begäran om granskning är alltså väl befogad. Församlingen behöver säkert lugn och ro, men till det fordras att vi inte försöker blunda för det tumultartade förflutna. 

Jag satt själv i det gamla kyrkorådet, men avträdde redan innan frågan om ansvarsfrihet kom upp. Jag var tämligen slokörad över att inte i tid kunnat hejda den katastrofala omorganisation, som blev en av grunderna för mycket av problemen i församlingen. Jag röstade visserligen emot detta förslag och reserverade mig när det ändå antogs, men det hjälpte ju inte.