Förkastliga husplaner vid Djursgravsvägen

Insändare 18 augusti 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rätt skall vara rätt. SN skriver att endast M hade invändningar gällande detaljplanen för 5-våningshus i Oxelösund.
Detta stämmer inte.

Sverigedemokraterna i Oxelösund yrkade både i kommunstyrelsen samt fullmäktige följande: "Sverigedemokraterna Oxelösund reserverar sig mot beslutet att ej, enligt vårt yrkande, lyfta ut den planerade fastigheten Kajan ur nämnda detaljplan. Att, enligt framskrivet förslag, ge möjlighet att uppföra ett flerbostadshus med en nockhöjd på 15 meter, på den lilla kil av vacker natur som finns mellan Djursgravsvägen och den
idag flitigt anlitade gång- och cykelvägen anser vi helt förkastligt. Vidare anser vi rent allmänt att, vid en exploatering av vår gemensamma mark i kommunen, man i mycket högre grad behöver beakta våra medborgares synpunkter på hur de vill att deras Oxelösund skall utformas."


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa