Försäkra att sjöbodarna lämnas orörda

"Det är bara en fortsättning på agerandet i Ramdalshamnen och Stenvik och ger en uppfattning om kommunens inställning till båtlivet och traditionerna i Oxelösund" skriver insändarskribenten om kommunens planer vid Femörekanalen.
"Det är bara en fortsättning på agerandet i Ramdalshamnen och Stenvik och ger en uppfattning om kommunens inställning till båtlivet och traditionerna i Oxelösund" skriver insändarskribenten om kommunens planer vid Femörekanalen.

Insändare 12 februari 2024 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid samrådet om Badhusviken, som var lika välbesökt som kaotiskt, redovisades tre bilder: Den första visar Stenviksparken som gjorts i ordning med soffor och husvagnsparkering. Vad man inte ser är att man avvecklat småbåtshamnen med 30-talet platser, som utnyttjades av många i närområdet.

Den andra bilden visar Ramdalshamnen med båtuppläggning/parkering före byggnationen av de bägge HSB-husen och samma plats efter byggnationen. Vad som inte framgår är att det bara finns 20-talet parkeringsplatser kvar, för 350 båtplatser, varav en del upptas av fastigheternas gäster. Ett tiotal potentiella parkeringsplatser upptas av kvarliggande jollar och surfingbrädor sedan 1990-talet.

Den tredje bilden visar Femörekanalen med 50 bryggplatser med bommar och tiotalet längsplatser. Bryggplatserna har nu sagts upp med hänvisning till att bryggan är i så dåligt skick att den måste avlysas. Om den kommer att rustas upp är osäkert.

Arrendet för de 20 sjöbodarna, som byggdes på 1950-talet, har sagts upp för förnyelse årsvis med höjning av arrendet på bortåt 200 procent. Båt- och sjöbodsägarna har naturligtvis tolkat kommunens agerande som en ovänlig handling och att man inte är intresserade av deras närvaro i ett framtida Oxelösund. Att man kommer att ta hänsyn till båtarna och båtlivet i Oxelösund är också en öppen fråga i planarbetet.

När det gäller den nya planen för Badhusviksområdet är det viktigt att ta vara på den klassiska skärgårdsmiljön med bryggor, småbåtar och sjöbodar. Förslaget med femvåningshus i villaområdet vid Strandvägen är därför helt främmande och bör ersättas av villabebyggelse tillsammans med bryggor och sjöbodar.

För att båtägare och sjöbodägare ska känna sig trygga bör politiker och kommunansvariga gå ut och försäkra att båtplatser och sjöbodar kommer att lämnas orörda i planarbetet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa