"Förstöra det allra finaste och bästa som vi har"

Insändarskribenten vill bevara Oxelösunds skärgård som den är.

Insändarskribenten vill bevara Oxelösunds skärgård som den är.

Foto: Peter Skoglund

Insändare2023-10-05 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att tänka efter före har aldrig varit så viktigt som nu. Ska vi tillåta Svea vind att förstöra det allra finaste och bästa som vi har i det vackra Oxelösund? Den underbara skärgården och vår fantastiska havsmiljö. Vår kommuns lilla yta, upptas redan idag, till stor del av tung basindustri. Ska vi även offra vår skärgårdsmiljö för ett sådant här enormt stort och naturförstörande vindkraftsprojekt? Naturligtvis inte.

Skälen till att säga ett bestämt nej till Långgrundprojektet överväger helt klart. Utifrån stor hänsyn till natur, miljö och hur en nationell fossilfri elproduktion måste byggas upp i Sverige. Det borde även de kommunpolitiker som har satt sig in i frågan ordentligt förstå och se tydligt. Tyvärr finns det alldeles för många lokala partier och politiker som tar sitt ställningstagande utifrån en dålig baskunskap och faktainhämtning. Man tror och tycker betydligt mer än man vet i sakfrågan.

Svea vind har under hela processen, i sin kommunikation ut till oss boende i östra Sörmlands kustkommuner, medvetet förvanskat och ljugit om hur mycket el Långgrund ska producera på totalen per år. Det finns det klara bevis på. Man skriver även att varje verk ska ha turbiner med en effekt på 22 MW, fast sådana inte finns någonstans i världen. Idag kan du max få en vindturbin på 15-16 MW. Så vilken turbin blir det på dessa 167 verk?

Att producera stora mängder av fossilfri el kan man göra betydligt effektivare och bättre, utan att förstöra enormt stora naturmarker och havsmiljöer i vårt land. Som samtidigt skonar livet på så många fåglar, djur och insekter.