Försvara demokratin i Svenska kyrkan

Vi behöver ett större engagemang bland fler i Svenska kyrkan för att kunna utveckla demokratin, skriver Sofia och Robert Bergkvist (S).

Vi behöver ett större engagemang bland fler i Svenska kyrkan för att kunna utveckla demokratin, skriver Sofia och Robert Bergkvist (S).

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2021-09-14 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med jämna mellanrum blossar debatten upp om hur vi skall kunna utveckla demokratin i vårt land. En debatt som berör allt från valen till riksdag, region och kommunfullmäktige till föreningsdemokrati.

Vi har ett sådant val, kyrkovalet, framför oss. Ett val inom vårt lands största medlemsorganisation, Svenska kyrkan. Ett val som berör många, långt utanför kyrkomurarna. För kyrkans verksamhet är stor och bred.

Fast det är ju inte ett kyrkoval – det är tre – till kyrkans olika nivåer, lokalt, stift och till kyrkans riksdag; kyrkomötet.

Nu är det starka krafter i rörelse som vill ta ifrån dig rätten att rösta till stiftet och till kyrkomötet. Utifrån diverse motiv skulle du som väljare i framtiden bara få rösta till kyrkofullmäktige, den lokala nivån. Inom kyrkopolitiken är det framför allt vi socialdemokrater som motsätter oss detta. Vi förstår inte varför inte du som medlem när du går och lägger din röstsedel inte skall få lägga två till.

Detta är ju inte att utveckla demokratin, utan att försnäva den.

Jag vill ogärna göra jämförelsen eftersom Svenska kyrkan är något helt annat än till exempel en kommun, region eller riksdag. Men tänk ändå tanken att det vore kommunfullmäktige som skulle utse vilka som skall sitta i regionfullmäktige eller riksdagen. Det är i alla fall så de tänker som vill inskränka demokratin i Svenska kyrkan. Vilka skulle förlora på det? Med all sannolikhet de mindre församlingarna.

Vi behöver ett större engagemang bland fler i Svenska kyrkan för att kunna utveckla demokratin, inte ett mindre. Att kunna välja är ett uttryck för det.