Fråga till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vad innebär för övrigt "God bebyggd miljö" i Nyköping enligt dig, Carl-Åke Andersson (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden? Undrar Gunilla Lysell.
Vad innebär för övrigt "God bebyggd miljö" i Nyköping enligt dig, Carl-Åke Andersson (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden? Undrar Gunilla Lysell.

Insändare 28 januari 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till Carl-Åke Andersson (S), Nyköping, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

På Runebergsgatan och nerför Höglundavägen i Nyköping, ligger flera nybyggda huskroppar tätt, tätt, med vad det borde innebära av säkerhetsrisker. Balkonger ligger några meter från grannhusets fönster. "Luft och ljus" som Strindberg lovordade, var finns det i nutidens planering, som jag tror är historiskt ny. Aldrig tidigare har man väl byggt så här tätt?

Är ägaren till nybyggena samma företag som i närliggande före detta Lundbergsfastigheterna byggda på 1960-talet? För var skall annars småbarn leka och ungdomar spela bollspel utan grönytor? 

En bostadsrättsinnehavare i annan stadsdel skrev SN-insändare om problemen med ett nybygge framför bostadsrättsföreningens. Skribenten funderade på att flytta. Men vem vill sedan flytta in bakom ett annat hus? 

 I kulturminnesmärkta Magasinet kämpar föreningen Bergatrollen mot kommunens högtställda krav. Ideellt kulturarbete tycker jag istället borde ses som en tillgång för kommunen och uppmuntras, särskilt som nybyggen verkar planeras i närheten. Blir nybyggena där också sammanpressade, integritetsstörande, i likhet med det mode vi ser på andra håll i stadsmiljö?

Maximal förtätning tycker jag rimmar illa med Sveriges miljömål om "God bebyggd miljö", beslutat av Sveriges riksdag. Bygger Nyköping in psykisk och fysisk ohälsa med arkitekturen?

Vad innebär för övrigt "God bebyggd miljö" i Nyköping enligt dig, Carl-Åke Andersson (S), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden?

Ämnen du kan följa