Garantipension är försörjningsstöd

Insändare2019-10-21 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Benämningen ”garantipension ” är missvisande! Den ersättning som personer som aldrig har arbetat får bör inte kallas garantipension. Pension får man när man har arbetat och betalat in till pensionssystemet. Har man inte arbetat och alltså inte betalat in pengar till pensionssystemet borde den ersättning man får kallas försörjningsstöd.

Att garantipension plus bostadstillägg dessutom uppgår till i stort sett den summa de flesta pensionärer som har arbetat och försörjt sig i 40-45 år får ut är stötande! Det.borde finnas ett respektavstånd som är betydligt större mellan dessa båda ersättningar. Det måste löna sig att arbeta!