Ge äldre en chans till ett aktivt liv på äldreboendet

"Aktiviteter på äldreboenden är mycket viktigt för att förbättra den psykiska hälsan och livskvaliteten" skriver insändarskribenten. Arkivfoto

"Aktiviteter på äldreboenden är mycket viktigt för att förbättra den psykiska hälsan och livskvaliteten" skriver insändarskribenten. Arkivfoto

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2023-03-17 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av vårt samhälle. Det är avgörande hur vi tar hand om våra äldre och det är viktigt att vi gör det på bästa möjliga sätt. Det finns många blandade åsikter kring hur det är att bo på ett äldreboende, för att förbättra de negativa sidorna anser jag att vi måste erbjuda mer aktiviteter på våra äldreboenden genast!

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos äldre och därav anser jag att äldreboendena måste börja ta ett ännu större ansvar än vad de redan gör idag för att motverka den psykiska ohälsan.

Aktiviteter på äldreboenden är mycket viktigt för att förbättra den psykiska hälsan och livskvaliteten. Om vi ger dem en möjlighet att delta i dessa aktivitet som motion, musik och hantverk kommer vi kunna hjälpa dem att vara aktiva, främja samhörigheten och den sociala integrationen. Detta kan resultera i minskade risker för att drabbas av depression och ensamhet, därav bör utbudet öka.

Förslagsvis öka samverkan mellan äldreomsorgen och våra skolungdomar, att äldre och unga möts och tar vara på varandras starka sidor. Att skolor till exempel kan erbjuda en konsert på äldreboenden kan vara ett sätt att öka integration och samhörigheten.

Jag vet att det finns en del som anser att det ej är behövligt men jag anser att detta är en av de viktigaste sakerna vi måste förbättra. Vi bör förbättra livskvaliteten och den psykiska hälsan hos de som har byggt upp vårt samhälle och gett oss tillgång till det vi har idag.

Öka utbudet av sysselsättningar på äldreboendena genast!