Gör Oxelösund till en båtkommun i stället

Insändare 21 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad kostar båtplatserna i Oxelösund frågar socialdemokraterna Tommy Karlsson och Calinge Lindberg, och jämför priserna med några andra kommuner.

Men nu är det så, att båtplatser inte är fri kapitalistisk marknad, det är en högst lokal marknad med egna förutsättningar. I Oxelösund är kommunens priser fyra gånger så höga som den föreningsdrivna Motorbåtsklubben. En anledning är att kommunen lägger på 37 procent på kostnaderna för att täcka underskottet i en annan verksamhet, gästhamnen.  Detta tycker vi är orättvist och omotiverat och strider dessutom mot kommunallagens vinstförbud.

Oxelösund har billigare fjärrvärme än de flesta andra kommuner. Varför inte höja priserna för att uppnå någon form av rättvisa? Nej det går inte, det är skillnad på båt- och bostadsägare!

Vi ser nu fram emot att den nya politiska ledningen kommer att satsa på en utveckling i stället för beskattning av småbåtshamnarna tillsammans med frivilliga krafter. Det finns en stor potential till förbättringar genom ökad beläggning eftersom beläggningen efter många års försummelser och prishöjningar bara är 30 procent i Ramdalshamnen, där dessutom parkeringsplatserna bebyggts.

Låt oss därför tillsammans göra Oxelösund till en båtkommun i stället för att jämföra priser med andra kommuner. Vi kan bara jämföra med oss själva.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa