Granström och Eid: "Även Nyköping har drabbats"

"Nyköpings kommuns intäkter växer för att vi också jobbar aktivt med att planera för fler bostäder och vi ska bli fler som betalar skatt och bidrar till den gemensamma välfärden" skriver Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M).

"Nyköpings kommuns intäkter växer för att vi också jobbar aktivt med att planera för fler bostäder och vi ska bli fler som betalar skatt och bidrar till den gemensamma välfärden" skriver Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M).

Foto: Roger Sundberg

Insändare2024-05-04 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköpings kommun och den styrande majoriteten levererar ett överskott på 135 miljoner för föregående år. Det är ett bra resultat givet läget i omvärlden. Även Nyköping har drabbats av ökade energikostnader, ökade drivmedelskostnader, ökade livsmedelskostnader, stigande räntor och pensionskostnader.

Vi vet att hela kommunsektorn står inför svårare tider. Därför tillförde vi skola och förskola nästan 87 miljoner till 2024 och nästan 60 miljoner till vården och omsorgen, samtidigt som vi också investerar i en meningsfull fritid för barn och unga. Men vi är också överens om att våra verksamheter måste hålla sig till den budget man har. Det är en utmaning under 2024. Vi är övertygade om att vi har resurser för att fortsätta bygga en bra verksamhet. Att Nyköping är en tillväxtkommun innebär också att vi måste planera för den tillväxten. Det har också byggts fler bostäder och vi ser fortfarande att fler flyttar till kommunen. Det kommer också att kräva investeringar. Vi vill leverera bra levnadsvillkor för våra medborgare. 

Ett nytt resecentrum är också ett sätt att framtidssäkra Nyköpings tillväxt. Nyköpings nuvarande station byggdes för över 100 år sedan. Det innebär att vi nu står inför stora investeringar som ska bidra till kommunens utveckling för väldigt många år framöver. Under de senaste åren har kommunkoncernens samlade skulder minskat. Det är bra. Totalt har 280 miljoner amorterats på kommunkoncernens långfristiga skulder. Det krävs också när vi står inför stora investeringar framöver. Investeringar som är både nödvändiga och önskvärda för att Nyköpings ska utvecklas. Nyköpings kommun är idag en av de 25 kommuner i Sverige med högst finansiell rating enligt Kommuninvest. 

Vi är rustade för att ta oss an de problem och möjligheter vi står inför med ett bra bokslut i ryggen men med många nödvändiga åtgärder under detta år för att fortsatt ha en stark ekonomi.