Har ändrat mig – lämna död ved i naturen

Död ved ger liv åt djur och växter. Här en kandelabersvamp som gillar död ved av asp. Arkivbild
Död ved ger liv åt djur och växter. Här en kandelabersvamp som gillar död ved av asp. Arkivbild

Insändare 18 november 2023 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att ha läst magasinet ”Forskning och framtid” för några nummer sedan har jag ändrat mig från min uppfattning om död ved. Jag har tyckt i insändare att döda träd bör städas bort då det ser skräpigt ut. Det gäller i närheten av Fiskehamnsvägen och längs Arnöleden vid Kilaån. 

Låt död ved ligga! Det tar cirka 100 år för träd att växa upp men cirka 500 år att förmultna. Och de är fulla med liv från insekter till svampar. Levande träd skyddar sig med kåda och sav. Skogsbolagen börjar lära sig med höga stubbar och kvarlämnad död ved.

”Död ved är ett samlingsnamn för lågor, torrakor, högstubbar och annat trädmateriel där förmultning och andra nedbrytande processer satt igång. Död ved är viktig för den biologiska mångfalden i skog och fungerar som livsmiljö åt insekter, svampar, mossor och lavar.” (Wikipedia).


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa