Här har Svea vind rätt om vindkraften

Så här kan det se ut i en vindkraftpark när den är på plats, enligt Svea vind offshores visualisering.
Så här kan det se ut i en vindkraftpark när den är på plats, enligt Svea vind offshores visualisering.

Insändare 7 december 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svea vind offshore har under mer än åtta år planerat och bedrivit lobbyverksamhet för att etablera världens största vindkraftspark i den unika sörmländska skärgården. En mer olämplig plats går knappast att finna. Det har i princip sedan starten av denna process påtalats av länsstyrelser, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Birdlife Sverige, kommuner och inte minst Försvarsmakten som hittills sagt nej till Långgrund elva gånger.

Svea vind offshore och vindkraftsindustrin brukar ta till brösttoner om att processen kring vindkraftsetablering tar för lång tid. Vi som skulle drabbas av Svea vind och dess utländska ägares industrialiseringsprojekt håller med. Att vi under alla dessa år har tvingats leva med en ständig oro för vad som eventuellt drabbar oss och den världsunika kust som Sörmland har är omänskligt. Processen innan Svea vind faktiskt tar sitt förnuft till fånga och inser sitt misstag – Långgrund är inte en lämplig plats för vindkraftsindustri – kan ta slut nu. Men för det krävs att Svea vind drar tillbaka sin ansökan som de har lämnat in till mark- och miljödomstolen.

Svea vind har rätt, processen har tagit för lång tid men de är själva orsaken till problemet. Att driva processen vidare gör inte Långgrund till en mer lämplig plats!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa