Högre krav för att få försörjningsstöd av kommunen


Malin Karlsson (SD) är en av insändarskribenterna.

Malin Karlsson (SD) är en av insändarskribenterna.

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2023-03-10 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många undrar varför Sverigedemokraterna yrkade avslag på den nya detaljbudgeten för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi är mycket positiva till beslutet att införa aktivitetsplikt för de som uppbär försörjningsstöd. Även införandet av en praktikplattform som sträcker sig utanför den kommunala verksamheten är en positiv åtgärd som finns i den nya budgeten.

Sverigedemokraternas politik på området fokuserar dock än tydligare på integration och åtgärder som leder till att den som står långt ifrån arbetsmarknaden snabbt blir anställningsbar. Styrets förslag är en bit på väg men med sverigedemokratisk politik når Nyköping målet snabbare.