Ingen konflikt i Oxelösunds församling

Insändare2021-09-15 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till Tapio Kantokoski SN 210902

Vi har inte identifierat någon konflikt inom Oxelösunds församling. Mandatperioden 2014–2018 ingick Socialdemokraterna (S) och Sverigefinsk röst valtekniskt samarbete för att bilda majoritet. Sverigefinsk röst fick ett ordinarie mandat samt en ersättarplats i kyrkorådet. Vi upplevde samarbetet bra och konstruktivt. Efter valet 2017 fick S egen majoritet. Trots det erbjöds Sverigefinsk röst en ersättarpost i kyrkorådet. Sverigefinsk röst valde att tacka nej till detta. Då Du väljer att inte närvara vid Kyrkofullmäktiges sammanträden ställer Du dig bortom allt inflytande.

Vad gäller att personal slutar är vi vana vid det. Präster och diakoner är en ”bristvara” och vi konkurrerar med större och många gånger intressantare församlingar. All personal i församlingen är kompetenta för sina arbetsuppgifter och uppskattas mycket för sitt arbete och engagemang.