Inte en siffra rätt – men insinuant

Insändare 20 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en artikel, SN 10 september, ägnar sig Tommy Kägo åt "grävande journalistik" när han säger sig avslöja "spelet bakom kulisserna". Av en händelse råkar artikeln bli klar dagen före valdagen. Fråga uppstår – har Tommy Kägo en egen agenda?

Att vara grävande journalist innebär enligt min uppfattning att man anstränger sig att få fram alla fakta i ärendet och att inget förtiga. I det här fallet har Tommy Kägo haft tillgång till skriftlig information som motbevisar ett antal av de felaktiga påståenden som artikeln vimlar av, till exempel följande: "Kiladalens utveckling slipper betala fakturan på 369 979 kronor i anslutningsavgift för vatten och avlopp." Fel – vi har betalat 431 643 kronor i anslutningsavgift och lägenhetsavgift för de 20 lägenheter vi byggt.

Tommy Kägo citerar divisionschefen Kent Nyman som säger "att kommunens tolkning är att de VA-avgifter som tillkommit efter försäljningen, bland annat att 20 lägenheter byggts, ska Kiladalens utveckling stå för". Ja det är ju det vi gjort. Vi har betalat 431 643 kronor för detta!

Det tvisten har handlat om är huruvida köparen, Kiladalens utveckling AB, skall betala tomtyteavgift för den råmark vi köpt och den frågan är reglerad i köpekontraktet och därför har kommunen avstått från att driva ärendet vidare och detta borde Tommy Kägo ha förstått när han tagit del av alla fakta i målet.

"Det anser Larz Johansson, tidigare riksdagsledamot för Centern" skriver Tommy Kägo vidare och antyder lite försåtligt att här föreligger nog jäv eller en otillbörlig särbehandling. Till saken hör att jag lämnade riksdagen 1991, alltså för drygt 30 år sedan och jag har inte haft några partipolitiska uppdrag sedan dess så informationen förefaller en smula irrelevant. Min roll som ordförande i Kiladalens utveckling AB och i kommunbygderådet som driver landsbygdsutveckling i hela kommunen kräver partipolitisk neutralitet för att vara trovärdig. Trovärdighet och ärlighet borde förhoppningsvis även gälla "grävande journalister"!


 
 
 
 
 
 
Kiladalens utveckling

Fastighet värderades till 1,9 miljoner kronor – kommunen sålde för en halv miljon: "Det är alltid en bedömning"

Fastighet värderades till 1,9 miljoner kronor – kommunen sålde för en halv miljon: "Det är alltid en bedömning"

Insändare: Chefredaktören: "Det finns inga faktafel i artikeln"

Chefredaktören: "Det finns inga faktafel i artikeln"
Ämnen du kan följa