Jämställda inkomster för jämställdhet hela livet

Vi Centerkvinnor vill se mer jämställdhet, både på arbetsplatser och i hemmen. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader, skriver åtta Centerkvinnor.

Vi Centerkvinnor vill se mer jämställdhet, både på arbetsplatser och i hemmen. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader, skriver åtta Centerkvinnor.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-08-29 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvinnors livsinkomst är i snitt 3,6 miljoner lägre än mäns. Det beror på en rad faktorer: kvinnor tar fortfarande ut över 75 procent av föräldraledigheten, jobbar oftare deltid och arbetar oftare i kvinnodominerade sektorer, där lönen är relativt låg. En lägre inkomst har konsekvenser både på lång och kort sikt. De allra flesta pensionärer med lägst pension är kvinnor och kvinnors genomsnittliga pension utgör 69 procent av männens. Ytterligare en konsekvens av inkomstgapet är att personer, särskilt kvinnor, kan tvingas stanna kvar i ett äktenskap eller relation av ekonomiska skäl.

Begränsade möjligheter till att kunna försörja sig själv, är ett reellt hinder som många kvinnor möter i dag. Det går inte i linje med det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet och det måste förändras.

Vi Centerkvinnor vill se mer jämställdhet, både på arbetsplatser och i hemmen. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre villkor, ett exempel är inom vårdsektorn där det är svårt att anställa och behålla personal. Det finns dessutom fortfarande kvar en så kallad oförklarlig löneskillnad mellan könen. Det är inte hållbart. Och: om två personer blir föräldrar till ett barn och delar ett hem, är både barn och hem ett gemensamt ansvar. Det måste synas i omvårdnaden för barnet, både genom föräldraledighet och uttag av VAB, och i hushållsarbetet. Att det ens ska behöva poängteras år 2022, kan vara en förklaring till att vi har en lång väg kvar att gå till jämställdhet. Därför finns vi, och vi fortsätter att kämpa för jämställdhetens bästa.