Kan bergtäkten förorena dricksvattnet?

Insändare 29 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Holmen Bergsprodukter AB, planerar att ansöka tillstånd för bergverksamhet i fastigheten Lundby 2:1, i Gnesta Kommun. Efter att man noterat att det uppstått brist på bland annat hårda mineral, sällsynta jordartsmetaller, och andra ädelmetaller, har våra myndigheter, dragit igång en mineraljakt. Grundtanken är att expandera den svenska gruvnäringen. Den aktuella bergtäkten, befinner sig mitt i en behaglig miljö, i ett vackert område med levande lantbruk och skogsbruk, ofta med djurhållning.

Under senare år har flera nya bostadsetableringar skett här och personer från närliggande storstadsområde har flyttat ut på landet, för att få lugn och ostörd omgivning. Samtliga fastigheter i området har egna brunnar.

Kan bergtäkten förorena dricksvattnet i området? Man bör i förväg kontrollera samtliga brunnar, kanske i ett utvidgat område, på de förorenade parametrar som kan tänkas komma ut från bergtäkten. Om dricksvattnet i en brunn kan bevisas ha förorenats av bergtäkten, och inte kan godkännas som dricksvatten. Då förväntas entreprenören på egen bekostnad, förse den aktuella fastigheten med ett godkänt dricksvatten.

Man bör nog inte utesluta möjligheten till en bestående förändring, av den lokala miljön utanför täktområdet. Efter några års gruvdrift lär man nog nå grundvattenytan, och tvingas pumpa ut förorenat grundvatten. Alla som lever i den här delen av kommunen, inklusive djurhållningen, är helt beroende av ett godkänt dricksvatten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa