KD fortsätter vilseleda om elpriser

Insändare 1 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I SN 24 maj refererar KD-företrädare en Elforskrapport, 2022:845, enligt vilken elpriserna i södra Sverige varit betydligt lägre om Ringhals 1 och 2 varit i drift. De använder detta som argument för mer kärnkraft.

På rapportens sid 4 framgår mycket riktigt att elpriserna kunnat vara lägre i södra Sverige om Ringhals 1 och 2 varit i drift. Skillnaden är dock inte 30–50 procent lägre, som KD företrädarna påstår, utan 30–45 procent lägre. De väljer dock att inte informera om det som står på samma sida, och omedelbart under uppgiften om kärnkraftens påverkan på priset. Där framgår att utbyggd vindkraft till havs utanför södra Sverige, med samma elproduktion som i det två nedlagda reaktorerna, skulle givit ännu lägre elpriser, nämligen 35-50 procent av de som gällde. Lägre elpriser skulle alltså uppnåtts i båda fallen, och vindkraften hade varit något bättre för konsumenterna. 

Resultaten är så tydligt beskrivna i rapporten som KD-företrädarna hänvisar till, att det inte kan finnas någon möjlighet att det felaktiga budskap, som SN-artikeln förmedlar, beror på slarvig läsning eller missförstånd. Det måste handla om ett medvetet spridande av ”fake news”. 

Det som nu är intressant är inte om Vattenfalls beslut att stänga de två reaktorerna var bra eller dåligt. Det gäller att agera för att undvika höga elpriser framöver. Lägre priser i närtid nås bara med utbyggd vindkraft i södra Sverige, och det gäller även för Sörmland.  Mer kärnkraft i fler kommuner blir inte billigare och tar längre tid att få i drift. Att påstå något annat är att vilseleda väljarna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa