KD: Vad har Vård För Pengarna gjort för personalen?

Insändare 2 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under regionfullmäktige 31 maj frågade Vård För Pengarna med Jonas Lindeberg i spetsen, var i KD:s budget coronapandemin nämns? Vår budget för 2022 har genomsyrats av coronapandemins negativa effekter. Budgeten är skriven på 40 sidor, 26 av dessa sidor nämns pandemin.

I pandemins spår har många medarbetare i regionen arbetat under en extremt stor press under lång tid och behovet av återhämtning har blivit eftersatt. I det allvarliga läget när behoven är så stora och personalresursen knapp måste man vårda personalen. En pandemi sätter inte alla regler ur spel.

Mycket tyder på att vi kommer att få leva med covid-19 länge. Då måste vi ha en personalstyrka som orkar, en sjukvård som klarar av sina uppgifter och en planering för annan vård som blivit uppskjuten. För att kunna ge en god och säker vård behöver medarbetare ta hand om sin egen hälsa och då är vila absolut nödvändigt. 

Pandemin har utsatt hela hälso- och sjukvårdssystemet för en mycket svår prövning. Att vården tvingats till omprioriteringar och tvingats skjuta upp planerade behandlingar till förmån för vården av det stora antalet covid-19-patienter är inte konstigt. Samtidigt som vården i Sörmland tar sig an uppgiften att arbeta bort coronaköerna måste vårdens aktörer, ledare och beslutsfattare öppna ögonen för det reella och långvariga tillgänglighetsproblemet vi dragits med i decennier. 

Vi kristdemokrater vill undvika en ”arbetsmiljöskuld” till medarbetarna, vilket riskerar att leda till sjukskrivningar, uppsägningar och i förlängningen längre vårdköer. 

Frågan som egentligen bör ställas är: Vad har ni gjort för personalen Vård För Pengarna? För ni bär ansvaret.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Över 14 miljoner till länets sjukvård i regeringens budget: "Handlar om att öka kapaciteten"

Över 14 miljoner till länets sjukvård i regeringens budget: "Handlar om att öka kapaciteten"