Klarar inte en hyreshöjning – ovanpå allt annat

"Många hyresgäster står inför en levnadskostnadskris och klarar inte en hyreshöjning ovanpå drastiskt ökade livsmedelspriser, stigande räntor och energipriser" skriver Helena Frisk, regionordförande för Hyresgästföreningen, Region mitt.

"Många hyresgäster står inför en levnadskostnadskris och klarar inte en hyreshöjning ovanpå drastiskt ökade livsmedelspriser, stigande räntor och energipriser" skriver Helena Frisk, regionordförande för Hyresgästföreningen, Region mitt.

Foto: Hyresgästföreningen

Insändare2022-09-24 21:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till bostadsföretag och fastighetsägare.

Effekterna av två års pandemi och en energikris i kölvattnet av det pågående kriget i Ukraina sätter djupa spår i den rådande samhällsekonomiska utvecklingen. Med stigande inflation, varsel om ränteökningar och en kommande höst med överhängande risk för skenande energipriser står vi inför ett mycket svårt läge för landets hyresgäster.

När vi går in i höstens förhandlingar om hyrorna för 2023 gör vi det med respekt och förståelse för de ekonomiska utmaningar ni, våra motparter, står inför. I gengäld kräver vi samma respekt och förståelse från er för den mycket utsatta situation vår regions hyresgäster har i det rådande läget. Mer än hälften av hyresgästerna i vår region tillhör grupper med lägre inkomstnivåer än genomsnittet – unga och pensionärer. 58 procent av hushållen är enpersonshushåll med bara en inkomst som ska hantera alla kostnader. Många hyresgäster står inför en levnadskostnadskris och klarar inte en hyreshöjning ovanpå drastiskt ökade livsmedelspriser, stigande räntor och energipriser. 

Tillsammans har vi verktygen för att skapa lösningar där vi som företrädare för hyresgästerna och ni som bostadsföretag och fastighetsägare måste ta ett gemensamt ansvar i ett svårt ekonomiskt läge. Det är i en förhandlingsomgång som den vi står inför som förhandlingssystemet verkligen kan komma till sin rätt om vi använder det klokt. 

Hyresgästföreningen och hyresgästerna är redo att ta sitt ansvar för hållbara och rimliga lösningar i förhandlingarna för 2023. Vi förutsätter att ni, våra motparter, är beredda att göra samma sak och att det blir synligt i era återhållsamma hyreskrav för nästa år.