Kommunalråden: "Det gäller även Nyköping"

Kommunalråden Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M)  ger sin sammanfattning av året som gått. Arkivbild

Kommunalråden Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M) ger sin sammanfattning av året som gått. Arkivbild

Foto: Roger Sundberg

Insändare2023-12-28 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna och Moderaterna beslutade sig efter valet 2022 att bilda majoritet för att tillsammans tackla de utmaningar och möjligheter vi står inför i Nyköping. Det grundar sig i vår gemensamma vilja i att ta ansvar för och utveckla Nyköping. I en tid av ekonomisk osäkerhet har Nyköpings kommun stått starkt med en stabil ekonomi trots stor påverkan från omvärlden i form av höga elpriser och stigande inflation. Ett starkt bostadsbyggande och framtidstro inför byggnation av Ostlänken och ett nytt resecentrum ger oss goda möjligheter att utveckla vår kommun. Vårt mål är en trygg och växande kommun där sex områden är prioriterade: tillväxt, trygghet, ordning och reda i ekonomin, fler i arbete, kunskapsfokus och studiero i skolan samt ett ännu bättre företagsklimat.

Under året har en rad beslut fattats med fokus på dessa områden. Arbetet med Tillväxt Nyköping har startat med målet att skapa 1 000 nya jobb på fem år. Det är inte minst viktigt för att se till att fler kommer i egen försörjning. Mötesplats Brandkärr har invigts med fokus på ökad aktivitet och samverkan mellan föreningar och kommunen. Nya beslut har fattats för att fortsätta investera i Ostlänken och ett nytt resecentrum.

Under året har en ny park i Åkroken invigts. En ny förskola i Oppeby har öppnats. Vi har fattat beslut om en framtida inriktning för Nyköpingsån vilket vi ser som ett viktigt beslut för Nyköpings utveckling.

VI fortsätter bygga nya nätverk för att skapa delaktighet kring Nyköpings utveckling. Bland annat genom kommunens brottsförebyggande råd. Men även nätverk för skolutveckling, landsbygdsnätverk och näringslivnätverk.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Det gäller även Nyköping. Vi ser fram emot att fortsätta bygga en framgångsrik och hållbar framtid tillsammans för Nyköping.