Kompletterande information till PRO:s insändare

En av insändarskribenterna, Katarina Berg (M), är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Arkivbild

En av insändarskribenterna, Katarina Berg (M), är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Arkivbild

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2024-02-16 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utmärkt att styrelsen för PRO i Oxelösund i insändaren 8 februari bidrar till att förklara vad Lagen om valfrihet (LOV) innebär. Som PRO säger är det kommunen som bestämmer vad du får hjälp med. Det är ett myndighetsbeslut, som du kan överklaga. Tilläggas kan att kommunen alltid har ansvar för att kontrollera att kommunens hemtjänst och de leverantörer man har godkänt och skrivit avtal med sköter sig.

Avgiften för hjälpen är densamma oavsett om du valt kommunen eller annan leverantör. Om du inte är nöjd får du byta utförare. Största poängen med valfrihet i hemtjänsten är att den som behöver hjälp ska själv få besluta så mycket som möjligt. LOV ger dig större frihet att bestämma över ditt liv men de förtroendevaldas inflytande över din vardag minskar något.