Kunskap måste tas tillvara i strandskyddsutredningen

Insändarskribenten Gunilla Lysell menar att det är viktigt att kunskap och erfarenhet tas tillvara i den stranskyddsutredning som lämnades in nyligen till regeringen.

Insändarskribenten Gunilla Lysell menar att det är viktigt att kunskap och erfarenhet tas tillvara i den stranskyddsutredning som lämnades in nyligen till regeringen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2021-05-04 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Strandskyddsutredningen saknar rätt kunskap" läser jag i en debattartikel i Altinget.se, efterföljare sedan 2014 till "Riksdag och Departement". Debattartikeln handlar om den strandskyddsutredning som lämnades in nyligen till regeringen.

Debattörerna är högt uppsatta inom Havsmiljöinstitutet: docent, fil.dr., professor emeritus, kommunikatör och fil.dr.

"Ett uppluckrat strandskydd kommer sannolikt störa naturens omlopp och funktioner. Sakkunniga inom olika discipliner måste ges tillfälle och bidra med sin expertis för att garantera en god genomlysning."

Så står det i artikeln och jag håller med. Många idag har kunskap och erfarenhet från viktiga områden. Märkligt nog stryker man streck över allt sådant i samhällsplaneringen och det arbetas inskränkt efter Axel Oxenstiernas stupränneorganisationer från 1600-talet och en vag förhoppning i utredningen! 

Själv tänker jag på det flera tusen år gamla uttalandet från Bibeln om att inte bygga på lösan sand utan på hälleberget från Matteus 7:22-29. Jesus menade sig vara hälleberget, som människan bör bygga sitt liv på.

Och citatet kan användas, inte minst, när det gäller strandskydd. Orörda stränder har största betydelse liksom angränsande vatten för djur- och växtliv.

Politiskt har debatten felaktigt kommit att handla om ett antingen/ eller när det gäller byggnation eller allemansrätten att promenera.

Ett kortsiktig ekonomiskt tillväxtalternativ kontra demokrati. Det behövs mer än så. Så mycket kommer att bli fel, när kunskap och erfarenhet inte tas tillvara.

Har vi råd att inte kraftfullt ta vara på den tvärvetenskapliga kunskap som finns i de här sammanhangen?

Jag tycker liksom artikelförfattarna att det är av största vikt att tillgänglig kunskap och erfarenhet tas tillvara.