Kvinnohälsovården ska fungera i Sörmland

"Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad" skriver Christoffer Öqvist (M) (bilden) och Johan Hultberg. Arkivfoto

"Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad" skriver Christoffer Öqvist (M) (bilden) och Johan Hultberg. Arkivfoto

Foto: Magnus Grimstedt

Insändare2023-05-26 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 28:e maj är det mors dag. Sverige ses ofta som ett jämställt land men i hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra. Inom ramen för Tidöavtalet har den moderatledda regeringen tagit de första stegen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

Rapporter från organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården. Men det omvända gäller också, vården har svårt att vägleda kvinnor till rätt instans när det gäller tillstånd och sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor.

Moderaterna vägrar att acceptera en hälso- och sjukvård som inte är jämställd. Vi har därför drivit på för att skapa en mer jämställd hälso- och sjukvård. Tidöavtalet innehåller viktiga förslag för att säkerställa detta. Konkret handlar det bland annat om forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, om att modernisera abortlagstiftningen för att öka kvinnors självbestämmande och göra det möjligt för kvinnor som vill att, göra en hemabort.

Tyvärr så finns det idag väsentliga skillnader inom vården för olika grupper av kvinnor. Främst mellan låg- och högutbildade kvinnor och mellan kvinnor födda i Sverige och födda utanför Europa. Vi vill stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad och jämlik.

Den moderatledda regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell förlossningsplan. Syftet är att stärka förlossningsvården, öka tillgängligheten och kvaliteten. Under 2023 gör regeringen en satsning på förlossningsvården på hela 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

En god och stabil kompetensförsörjning på kvinnokliniker är av yttersta vikt för att en jämlik vård ska kunna uppnås. De barnmorskor som arbetar inom Region Sörmland ska känna att de har en arbetsplats som satsar på dem, så de känner att de utvecklas inom sin yrkesroll. Genom att föra en dialog med Regionens verksamheter kan vi arbeta fram förslag som bedöms ge effekt i arbetsvardagen för medarbetare. Bra samarbete, stor delaktighet och påverkansmöjligheter i arbetsvardagen samt nära kontakt till chef har stora fördelar för arbetsmiljön.

Under mandatperioden kommer regeringen att genomföra en omfattande reformagenda för att stärka kvinnors hälsa och skapa en mer jämställd vård. Varje kvinna ska känna sig sedd inom hälso- och sjukvården. Oavsett om hon står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller lider av klimakteriebesvär. Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad.