Läge att påminna om svenska värderingar

"Detta är svenska värderingar, som vi är överens om, eller hur" skriver insändarskribenten.

"Detta är svenska värderingar, som vi är överens om, eller hur" skriver insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg /TT

Insändare2022-09-30 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad är svenska värderingar? Det är läge att vi påminner oss om vad innebörden i svenskhet är, vad som utmärker Sverige. Regeringsformens andra paragraf ger oss ett svar:

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

I regeringsformens andra paragraf står även: ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Liksom: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Detta är svenska värderingar, som vi är överens om, eller hur?