Lär av Örebro – där skickas alltid sms-påminnelse

Signaturen "Ordning och reda" tycker att Region Sörmland borde lära sig av Region Örebro som alltid skickar sms-påminnelse om bokade tider till patienter utan att patienten själv har begärt det.
Signaturen "Ordning och reda" tycker att Region Sörmland borde lära sig av Region Örebro som alltid skickar sms-påminnelse om bokade tider till patienter utan att patienten själv har begärt det.

Insändare 21 december 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på insändaren "Det går att få sms-påminnelse" den 15 december. Jag ser av svaret från Region Sörmland att de lägger över ansvaret på patienten när det gäller att få sms-påminnelse. Det är anmärkningsvärt!

Det fulla ansvaret vilar självklart på Regionen som skickar kallelsen. Att postgången inte alltid fungerar borde vara välkänt. Vid tidsbokningar i olika sammanhang i det privata näringslivet kommer nästan utan undantag en sms-påminnelse någon dag innan. De är angelägna om att inte förlora kunder och vill inte "gå på tomgång" om en kund inte dyker upp.

Samma förutsättningar borde gälla för verksamheten inom Region Sörmland. Vad kostade mitt uteblivna besök på radiologen då den mycket dyrbara utrustningen stod oanvänd och personalen blev sysslolös under de 30–60 minuter som undersökningen enligt uppgift skulle ta? Med rådande vårdköer borde det vara angeläget att alla kallade patienter dyker upp så att verksamheten kan pågå utan avbrott.

Som en jämförelse kan nämnas att inom Region Örebro kommer en sms-påminnelse tre dagar innan besöket och sedan ytterligare en dagen innan. Så har det fungerat i flera år. Något krav på att patienten själv skall beställa denna påminnelse finns inte. Med säkerhet är antalet uteblivna patienter där avsevärt färre än här i Region Sörmland. 

De flesta behöver säker ingen sms-påminnelse utan håller reda på sina tidsbokningar. Skulle kallelsen däremot inte komma fram via posten så gör sms-påminnelsen att patienten blir uppmärksam på detta och inte missar sitt besök. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa