Liberalerna: Var öppen och lyssna in

Insändare 20 mars 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ta aldrig något för givet! Tro inte att andra tänker precis som du gör! Var öppen och lyssna in, det du säger och gör påverkar de som finns runt omkring dig.

Dessa påståenden kan gälla generellt och i allra högsta grad för beslutande och genomförande av kommunala uppdrag. Kommunen ska sträva efter att ha en ekonomi i balans, absolut, men man har också uppdraget att se till att invånare i kommunen har tillgång till barnomsorg, skola och äldreomsorg med därtill hörande personal. Då förändringar behöver ske inom dessa organisationer måste detta kommuniceras med såväl berörda invånare som berörd personal.

Vid alltför många tillfällen under de senaste åren har förändringar gjorts eller planerats utan att respekten för den enskildes yttranderätt åsetts. Barn, äldre, personal har fått finna sig i att flyttas runt utan att först få uttrycka sina tankar och ges möjlighet att påverka initialt. Det kanske inte hade gjort skillnad men de hade ändå fått vara delaktig, det kallas demokrati.

Enligt medbestämmandelagen (MBL) är en arbetsgivare skyldig att förhandla med facket före beslut om att förändra verksamheter eller om att ändra förhållanden för enskilda arbetstagare. Men vem är kommunen skyldig att förhandla med innan den avser att göra detsamma för våra barn och äldre? 

Vi talar om "Individens behov i centrum" (IBIC), barn och elevers delaktighet inom förskola och skola, men blir de hörda? Vi ska som kommun möta upp behov som våra invånare har genom ett samspel, genom att tillsammans vara öppna och lyssna in, för det är tillsammans vi påverkar det som finns runt omkring oss.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa