Likvärdiga scheman i Nyköping

Insändare 6 december 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I SN den 29/11 riktade Catarina Eriksson, avdelningsordförande i Kommunal Öst, ett hårt angrepp på kommunernas schemaläggning för personalen i svensk äldreomsorg. Hon skriver: ”… det är helt uppåt väggarna att kommunerna valt att införa så kallade ’hälsosamma scheman’…”, som hon anser får svåra negativa effekter för personalen inom äldreomsorgen. 

Catarina Eriksson skriver i vår lokala tidning Södermanlands Nyheter och talar om kommunerna i bestämd form, alltså riktas hennes kritik också mot Nyköping. Kritiken mot ”hälsosamma scheman” må vara berättigad, men sådana finns inte i Nyköping. I Nyköping arbetar vi efter helt andra principer. Vi arbetar för att skapa likvärdiga scheman där heltid är norm och delade turer tillhör det förgångna. I det arbetet följer vi gällande arbetsmiljö- och arbetstidslagar.

Detta är vår politik, men än har vi inte nått ända fram. Arbetsplatserna ser mycket olika ut. Likvärdighet betyder inte att alla verksamheter har samma schema utan att de främst byggs upp utifrån behoven på boendena. Ett grundschema skapas med utgångspunkt i antalet boende och deras behov, en verklighet som ger antalet tjänster och sedan antalet personal.

I verksamheten görs kontinuerliga risk- och konsekvensanalyser för att vi gemensamt ska skapa goda förhållanden för de boende och gynnsam arbetsmiljö för personalen. Lyhördhet och respekt är nyckelbegrepp – och likvärdiga scheman!

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Språket viktigt inom äldrevården

Språket viktigt inom äldrevården

Ahmad Eid presenterar Moderaternas fyra viktigaste valfrågor: "Kosta vad det kostar"

Ahmad Eid presenterar Moderaternas fyra viktigaste valfrågor: "Kosta vad det kostar"

Partier lovade bättre demens- och äldreomsorg – delade meningar kring resultat fyra år senare

Partier lovade bättre demens- och äldreomsorg – delade meningar kring resultat fyra år senare

Demensföreningen bjuder in till politikersamtal

Demensföreningen bjuder in till politikersamtal

Insändare: Ni har lyckats förstöra en välfungerande verksamhet

Ni har lyckats förstöra en välfungerande verksamhet
Visa fler