Luftledningar är också ”vy-störande”

Insändare 14 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antar att de flesta läsare såg partiledardebatten i söndags och en av slutsatserna man kunde dra var ju att det råder en politisk samstämmighet för att behålla det kommunala vetot (i någon form) mot etablering av ny vindkraft, åtminstone på land. Havsbaserad vindkraft kan ju hamna i en typ av gråzon, där ett vindkraftverk skulle kunna vara fullt synligt och ”vy-störande” även om det hamnar strax utanför kommungränsen i till exempel Östersjön.

Då finns en given koppling till den av Vattenfall planerade luftledningen från Hedenlunda till SSAB, för tillverkning av fossilfritt stål. En luftledning med upp till 60 meter höga torn måste ju vara minst lika ”vy-störande” som ett vindkraftverk, dessutom med helt andra hälsoaspekter plus en bred gata av fullständigt värdelöst land. Därför måste ju även en luftledning hamna under samma paraply som ett vindkraftverk när det gäller medborgarnas rättigheter till bestämmande/påverkan i det kommunala valet.

Ett vindkraftverk kan ju bevisligen inte grävas ner – men det kan med fördel en starkströmskabel! Så var står våra kommunpolitiker i den aktuella frågan inför valet i höst?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vindkraft i trä i Sörmland ger dubbel klimatvinst

Vindkraft i trä i Sörmland ger dubbel klimatvinst

Debatt: MP vindkraftsstöd skulle ge Sörmland 78 miljoner

MP vindkraftsstöd skulle ge Sörmland 78 miljoner

Insändare: KD fortsätter vilseleda om elpriser

KD fortsätter vilseleda om elpriser

Insändare: Vi har inte tid att vänta på SD:s kärnkraft

 Vi har inte tid att vänta på SD:s kärnkraft

Debatt: Prioritera åtgärder som ökar energiproduktionen

Prioritera åtgärder som ökar energiproduktionen