Lycka till S och M nästa mandatperiod

Ahmad Eid (M) och Urban Granström (S) får ett lycka till på färden under nästa mandatperiod.

Ahmad Eid (M) och Urban Granström (S) får ett lycka till på färden under nästa mandatperiod.

Foto: Roger Sundberg

Insändare2022-10-06 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lycka till Urban (S) och Ahmad (M) att styra Nyköping nästa mandatperiod.

I sin punktlista på sex prioriterade områden för hur Nyköping skall styras skriver S och M om skolan: "Starkt kunskapsfokus och studiero i skolan". Det är jätteviktigt, speciellt som skolstatistik visat att Sörmland är det län som har sämst skolresultat i Sverige.

Vad beror de dåliga skolresultaten på? Det är stora skillnader mellan friskolor och den kommunala skolan. En viktig faktor är den stora bostadssegregationen i Nyköping som resulterat i en bristande integration mellan invandrare och svenskar. Invandrarbarn och svenska barn borde integreras redan i förskolan.

Det så kallade fria skolvalet har lett till att en majoritet av invandrarbarnen hamnar i den kommunala skolan, medan friskolorna har en majoritet av svenska barn. Enligt Skolverkets statistik för Nyköping läsåret 21–22 har 30 procent av barnen i de kommunala skolorna utländsk bakgrund. I friskolorna är det bara tolv procent. Det borde vara en jämnare fördelning.

Alla barn har samma skolpeng. Friskolorna borde redogöra för hur mycket skattepengar de skickar utomlands till olika friskolekoncerner och de borde redovisa elevernas skolresultat. Något som nu är sekretessbelagt. 

Det är superviktigt att invandrarungdomar får stöd tidigt så att de inte dras med i kriminella gäng och hamnar utanför samhället. Det har vi dessvärre sett exempel på i Nyköping. Så Ahmad Eid, du som har invandrarbakgrund, skulle säkert göra succé om du engagerade dig för att förbättra situationen för barnen med utländsk bakgrund i Brandkärr. Vilket lyft för hela Nyköping!