Mariebergsgården behöver förändringar nu!

Insändare 29 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående artikeln Cheferna om vårdkonflikten: "Medicinerna ökar inte" publicerad den 13 april

Det är uppenbart att vårdpersonal inte delar samma bild som Carina Wallin och Mattias Carlsson. Vi arbetar med människor med demensdiagnos, som befinner sig i olika stadier av sin sjukdom. För det krävs bland annat att personalen har ett genuint förhållningssätt, ett enormt tålamod, lyhördhet och inte minst tid för den enskilde. 

Vi värnar om och anser att våra äldre har rätt till trygghet och en god omvårdnad. Därav tycker vi även att det är vår skyldighet att tala om hur verkligheten ser ut för både personal och boenden. 

Carina och Mattias ger en skev bild av hur det ser ut på våra boenden, de ger snarare en bild av hur de vill att allmänheten ska tro att det är. De misstror och ifrågasätter oss när vi informerar om de brister som finns, istället för att ta till sig av det vi delger. Carina och Mattias har inte varit ute i våra verksamheter i den omfattning som skulle behövas för att göra yttranden i frågan.

Att sjukskrivningar ökat, att flertalet uppsägningar gjorts på kort tid och svårigheter att rekrytera personal, det talar sitt klara språk om att den vård Nyköpings kommun vill bedriva inte är hållbar.

Vi kommer att se ökning av medicinering, och få fler bortfall ur personalen. Den kontinuitet som har ansetts vara en viktig del i omorganisationen, lyser med sin frånvaro. Vi ser istället en ökad stress, sämre mående hos både personal och boenden.

Det blir och är en svår uppgift att förändra vård och omsorg till det bättre, så länge vi varken blir betrodda eller lyssnade på. Om Carina och Mattias varken lyssnar till personal, anhöriga, boenden, var kommer då denna "välfärd" att leda?

Vi ser gärna att Carina och Mattias kommer ut till våra verksamheter och går med oss under en längre tidsperiod. Efter det kan vi diskutera scheman, medicinering och utevistelser för våra äldre.

De vill ge en förskönad bild av hur det ser ut, vi vill ge verkligheten även om den är fruktansvärd sorglig. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: "Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

"Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

Debatt: Styret i Nyköping lovar mer än det vill genomföra

Styret i Nyköping lovar mer än det vill genomföra

Debatt: Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Insändare: Äldreomsorgen Nyköping behöver granskas

Äldreomsorgen Nyköping behöver granskas

Satsning ska få äldre att klara sig bättre själva: "Ta vara på det de faktiskt kan"

Satsning ska få äldre att klara sig bättre själva: "Ta vara på det de faktiskt kan"
Visa fler