Medlemmarna i Kommunal får inte respons

Insändare 23 december 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I SN den 6 december svarade Carina Wallin ordförande i vård- och omsorgsnämnden för hur man arbetar med schemaläggning i Nyköpings kommun. Det har varit många insändare i tidningen kring dessa scheman från dem som ska jobba efter dem och man kan kalla dem vad man vill, hälsosamma, hållbara eller likvärdiga scheman. Det här är ett resultat av nedmonteringen av välfärden sedan 90-talet. Nu ska man försöka bygga upp en verksamhet med heltid som norm utifrån en deltidsorganisation. Det byggs i fel ände.

Dessa schemaexperiment är ett gissel så länge som medarbetarna inte får vara delaktiga på riktigt. Det görs risk- och konsekvensanalyser precis som det ska göras men sedan händer inte mycket. Medlemmarna i Kommunal upplever ute i verksamheterna att man inte får respons eller återkoppling. Är det vad som menas med att göra personalen delaktiga? 

Absolut har jag förståelse att man måste förändra i verksamheten när förutsättningarna runtomkring förändras, men ska det ske på bekostnad av personalens mående? Det drabbar också i förlängningen omsorgstagarna, så var finns lyhördheten och respekten för dem som ska jobba? De insändare som har kommit in från personalen vittnar om att det här inte är något som har tagits från luften. Det är ett problem som måste tas itu med omgående och där vilar såklart ett stort ansvar på vård- och omsorgsnämnden.
Delaktighet och dialog är det som efterfrågas. Det är inte orimligt att begära från Nyköpings kommun att tillgodose det.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: "Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

"Den kritik som nu KD lyfter är svår att ta till sig"

Debatt: Styret i Nyköping lovar mer än det vill genomföra

Styret i Nyköping lovar mer än det vill genomföra

Debatt: Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Efter larmen – så tar vi tag i omsorgen i Nyköping

Insändare: Mariebergsgården behöver förändringar nu!

Mariebergsgården behöver förändringar nu!

Insändare: Äldreomsorgen Nyköping behöver granskas

Äldreomsorgen Nyköping behöver granskas
Visa fler