Metoder mot psykisk ohälsa finns

Insändare 15 oktober 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blir glad när jag läser debattartikeln "Psykisk ohälsa – en ond cirkel" publicerad den 5 oktober. Äntligen någon som vågar gå ytterligare ett steg framåt och klart och entydigt visa på de egentliga orsakerna till psykisk ohälsa. Vi får inte blunda längre utan måste börja sätta in resurser där de gör en reell nytta och bidrar till att - på lång sikt - i grunden komma till rätta med dessa  problem.

Som regel sätts  de flesta resurser in när det är för sent, istället för att bygga ut ett konkret förebyggande arbete, som är direkt relaterat till det Jim Q skriver om. Jag har hört många politiker uttala sig om behovet av förebyggande arbete, men aldrig hört någon som på ett kompetent sätt kunnat konkretisera vad ett bra förebyggande arbete ska utgöras av.

Visst handlar det om att exempelvis skolan ska ha tillräckliga resurser för att kunna ge en bra utbildning. Men om vi fortsätter blunda för de reella orsakerna till psykisk ohälsa, medverkar vi aktivt till att skapa ett otryggt samhälle med människor som mår dåligt. Jag lovar - det finns väl fungerande metoder för ett sådant förbyggande arbete!

Ämnen du kan följa