Moderaterna investerar långsiktigt i barn och unga

Moderaterna vill satsa på fungerande elevhälsa i förskola, grundskola där regelbundna hälsoundersökningar görs för fysisk och psykisk hälsa som är avgörande för att identifiera och fånga upp problem eller diagnoser, skriver moderaterna Katarina Berg och Eva Lantz.

Moderaterna vill satsa på fungerande elevhälsa i förskola, grundskola där regelbundna hälsoundersökningar görs för fysisk och psykisk hälsa som är avgörande för att identifiera och fånga upp problem eller diagnoser, skriver moderaterna Katarina Berg och Eva Lantz.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2022-03-30 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna vill starta ett kommunalt HVB-hem (hem för vård eller boende) i åldern 15–18 år med psykosociala problem. Ett eget HVB-hem säger Moderaterna nej till. Varför vänta tills problem eskalerar?

Moderaterna vill investera i barn och unga i tidig ålder. Vi vill satsa på fungerande elevhälsa i förskola, grundskola där regelbundna hälsoundersökningar görs för fysisk och psykisk hälsa som är avgörande för att identifiera och fånga upp problem eller diagnoser. Detta för att varje barn och familj ska få den hjälp under skoltiden som våra barn har rätt till. 

Skolresultat är starkt förknippade med hur eleverna mår fysiskt och psykiskt. Lärarna ska inte bära ansvaret för barns oro eller ensamt behöva fundera ut hur undervisningen bäst anpassas för vissa elever. Under lektionstid så ska lärarna få vara just lärare och varje elev ska känna sig trygg att få den hjälp denne har behov av. En flexibilitet där elever som behöver vara i ett mindre format, får den möjligheten, elever som går fortare fram får rätt stimulans på den nivån.

Moderaterna är medvetna om att det finns behov av ordning och reda på rasterna och därför vill vi tillse att den hjälpen finns. Allt för att alla inom skolan ska känna trygghet, med fokus på den pedagogiska utbildningen och höja betygen.

Med en långsiktig och rätt satsning vill vi minimera behovet av dessa HVB-insatser. Vi Moderater är beredda att ta ett helhetsansvar i kommunen!