När ska politikerna i Trosa kommun ta ansvar?

Insändare 9 maj 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När ska barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) få en trygg och bra, fungerande, skolgång i Trosa kommun?

Det finns en liten fungerande verksamhet idag som är fenomenal, men behovet är långt större än vad som idag finns. En dröm jag haft länge är en NPF-skola i kommunen. Hur kan det vara så, år 2023, att ett behov som är så stort för så många, bara är en dröm?

Alltför många barn tvingas gå i vanlig skola, vilket de inte klarar av. När ska det bli till en ändring så att alla barn, även barn med NPF, får gå i skolan på sina egna villkor? Just nu tvingas de här barnen att försöka lära sig vara något de inte är och passa in i något de inte klarar av, vilket resulterar i barn som kraschar, blir hemmasittande och får skador av skolan.

De styrande politikerna i kommunen är så stolta och slår sig för bröstet. De skryter över sig själva, vad de gjort med Trosa kommun ”Den är nu en av landets bästa kommuner att leva, bo och verka i.” Samtidigt väljer folk att flytta till andra kommuner för att få bättre förutsättningar.

Och i barnkonventionen står det att läsa: ”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.”

Men våra barn med NPF har inte ens en skola som de faktiskt kan klara av att gå i. Deras självkänsla skadas, de utvecklar ångest och får bestående men. Psykisk ohälsa för barnen blir resultatet, ett resultat som följer dem genom hela livet. Ni politiker som styr Trosa kommun, vad säger ni? Vi kanske ska se till att barnkonventionen följs? Hur många fler barn ska behöva krascha och må dåligt innan något görs?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa