Är det tryggt att åldras i Oxelösund?

"Vi socialdemokrater är djupt oroade över vår personal och framför allt oroliga över om våra äldre i Oxelösund får den vård de ska ha" skriver Linus Fogel (S) (bilden) och Inge Ståhlgren (S). Arkivbild

"Vi socialdemokrater är djupt oroade över vår personal och framför allt oroliga över om våra äldre i Oxelösund får den vård de ska ha" skriver Linus Fogel (S) (bilden) och Inge Ståhlgren (S). Arkivbild

Foto: Henrik Norling

Insändare2024-02-19 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför valet 2022 lovade Moderaterna att det skulle vara låg omsättning på personal inom äldreomsorgen. Med buller och bång basunerade man i början av mandatperioden ut att nu får det vara stopp på omsättningen av chefer inom vård-och omsorgsnämndens ansvarsområde. M, SD, KD, och L gav kommunchefen i uppdrag att utreda omsättningen av chefer och återkomma med en handlingsplan.

Denna handlingsplan har vi inte sett och vi har heller inte fått någon uppföljning på detta uppdrag trots påtryckningar. Varför?
Antagligen för att man återigen inte lyckas med sitt uppdrag. Vi närmar oss nu bokslut och då kan vi konstatera att omsättningen av personal och chefer inom äldreomsorgsförvaltningen nu är ännu högre. I stort sett alla chefer inom äldreomsorgsförvaltningen har avslutat sina uppdrag under 2023. Detta har lett till en stor oro i verksamheterna, HME-mätningen i september om hur nöjd personalen är med arbetsmiljön är väldigt oroväckande. Nöjdheten hos medarbetarna har sjunkit från ett lågt resultat under våren till den katastrofala siffran 65% nöjdhet, hela 11%-enheters försämring sedan senaste mätning.

Ännu mer alarmerande blir det när vi tittar på varför man väljer att sluta som chef, där uppger hela 77% att de slutar på grund av arbetsmiljö, ledning, organisation, konflikter eller missnöje med uppdraget. Det är inte bara omsättningen på chefer som är väldigt hög inom äldreomsorgen utan även antalet undersköterskor som har slutat är hela 17% och hela 52% av alla sjuksköterskor. Totalt på äldreomsorgsförvaltningen har hela 23% slutat under året. Som jämförelse kan vi titta på år 2022 som var ett tufft år, då var omsättningen totalt 15% i äldreomsorgen.

Vad har den politiska ledningen i vård- och omsorgsnämnden politiskt gjort åt detta då? Precis ingenting, man har inte lagt fram några politiska förslag för att förbättra arbetsmiljön och omsättningen av personal.