Nyköping behöver en fungerande sjömack!

Båtsäsongen närmar sig och medlemmar i båtklubbarna undrar hur det blir med sjömacken i Nyköping i sommar. "Läget är akut" skriver fyra representanter.
Bilden togs den 21 februari då vattennivån var extremt hög.

Båtsäsongen närmar sig och medlemmar i båtklubbarna undrar hur det blir med sjömacken i Nyköping i sommar. "Läget är akut" skriver fyra representanter. Bilden togs den 21 februari då vattennivån var extremt hög.

Foto: Linus Elsinen

Insändare2022-03-14 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte långt kvar till att båtsäsongen startar och vi och våra cirka 2 500 medlemmar är mycket oroliga för sjömackens vara eller inte vara, och inte för minst dess existens i närtid.

Vi känner väl till omvandlingsplanerna för västra hamnen, Stadsfjärden och Mellanfjärden och förslaget att eventuellt flytta sjömacken och sjösättningsrampen till östra sidan av hamnen. Det rörliga fritidsbåtlivet kan förstås inte vara utan en lokal sjömack innan dessa framtidsplaner realiseras. Avsaknad av en sjömack skulle omgående medföra att Nyköping inte längre blir ett mål för gästande båtar och fritidsfiskare, såvida det inte skulle finnas möjlighet till bränsle i hamnen.

Sjömacken i Nyköpings hamn betjänar både motor- och segelbåtar och det är ett mycket dåligt alternativ om man ska behöva bära/transportera dunkar från någon bensinmack i närheten. För många är detta ett orealistiskt alternativ då en hel del motorbåtar har tankvolymer på 500–1000 liter. Ett antal av våra medlemmar har inte egen bil, och dessa kommer att exkluderas från att använda sina båtar då många på grund av hög ålder/svaghet, då man inte orkar bära/cykla med dunkar.

Vanliga bensinmackar har dessutom fel typ av dieselolja. Det innebär en direkt sjösäkerhetsrisk att tanka landmacks-dieselolja som innehåller RME.

Läget känns minst sagt akut med bara 2–3 månader kvar till säsongsstarten och vi emotser därav gärna ett snabbt svar på hur kommunen har tänkt agera, för att i första hand säkra tillgången på bränsle i hamnen inför denna säsong 2022, men även fortsättningsvis.