Nyköpings församling är viktig för dig och mig!

Vår kyrka i Nyköpings församling är partipolitiskt obunden och arbetar för en öppen folkkyrka med uppdrag att nå ut till alla människor i Nyköping, skriver Ulla-Britt Larsson, gruppledare Vår kyrka i Nyköpings församling.

Vår kyrka i Nyköpings församling är partipolitiskt obunden och arbetar för en öppen folkkyrka med uppdrag att nå ut till alla människor i Nyköping, skriver Ulla-Britt Larsson, gruppledare Vår kyrka i Nyköpings församling.

Foto: Arkivfoto: Sandra Nordin

Insändare2021-08-30 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår kyrka i Nyköpings församling är partipolitiskt obunden och arbetar för en öppen folkkyrka med uppdrag att nå ut till alla människor i Nyköping. Vi är en kyrka i tiden! Ett rikt gudstjänstliv med söndagens gudstjänster i centrum är kärnan i församlingens verksamhet genom ökad delaktighet t ex digitalt och frivilligarbete (volontär). Körsången och musiken i kyrkan är en ovärderlig del av gudstjänstlivet. Musikkonserter i kyrkorna skapar upplevelser för människans inre rum. Det fina kulturarv som finns i Nyköpings församlings sju kyrkor värnar vi som en viktig del i det framtida samhället. 

Den största utmaningen för Nyköpings församling är att behålla och öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan. Intresset för andliga frågor är mycket stort. Det kan vi ta vara på med att vara en öppen folkkyrka som vänder sig till alla människor. Vi i Vår kyrka vill påvisa öppenhet, dialog och ödmjukhet för de kristna värdena. Vi vill medverka till att skapa ett samhälle där det onda ersätts av medmänsklighet och kärlek. Barn och ungdomar är kyrkans framtid och därför är såväl dop som konfirmation viktigt. Diakoni i alla åldrar och att ha omsorg om de svaga och utsatta är grundläggande i ett kristet liv. Ett stöd till Stadsmissionen är ett sådan bra exempel.

Vår kyrka vill att Nyköpings församling ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt hållbart sätt och ha tydliga mätbara mål. Vi arbetar aktivt för omställning till ett hållbart samhälle. Det ska vara naturligt att visa omsorg om Guds skapelse. Nyköpings församling har mycket god ekonomi och den vill Vår kyrka fortsätta att förvalta på ett ansvarsfullt sätt. Det pågår ständiga diskussioner om prioriteringar och vad som behöver göras för att kostnaderna inte ska öka i alltför stor omfattning.

Med förankring i den kristna tron välkomnar vi och stödjer ekumeniskt arbete och samarbete med andra religioner där möjlighet finns. 

När du röstar i kyrkovalet den 19 september har du möjlighet att påverka arbetet i Nyköpings församling. Gör din röst hörd! Röstar du på Vår kyrka har du alltid möjlighet till kontakt för att framföra synpunkter, förslag och bli lyssnad till.