Nynäs reservat – inget för besökare

Insändare 26 april 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan granbarkborrens angrepp har det utförts omfattande skogliga åtgärder inom Nynäs reservat. Det beklagliga är att man inte ens gjort ett försök att återställa efter maskinernas framfart. Det ligger kvarlämnat ris överallt, djupa spår i marken, efter maskinerna framfart, där det tidigare gått att röra sig är numera otillgängliga. 

Inte bara strövområden är förstörda utan även mängder av småvägar är belagda med grövre sten som gör de varken cykelbara eller promenadvänliga. Skötseln av Nynäs reservat verkar mer fokusera på att anlägga så många våtmarker/viltvatten som möjligt. Man lägger befintliga hag- och åkermarker under vatten och dränker staket. 

Sorgligt att se hur Nynäs reservat har gjorts otillgängligt för allmänheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa