Ökad kärnkraft krävs för minskat fossilberoende

Kärnkraften behöver utvecklas, kanske med en reaktor i södra Sörmland, menar Liberalerna i Oxelösund.

Kärnkraften behöver utvecklas, kanske med en reaktor i södra Sörmland, menar Liberalerna i Oxelösund.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Insändare2022-07-26 19:09
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har två stora framtidsfrågor att ta tag i, den ena gäller att minska vårt fossilberoende, den andra är att skapa en säker framtida ökad elproduktion i Sverige. Senaste tidens händelser såsom elprishöjningar, kriget i Ukraina, ökade behov av el i såväl industri som transport visar tydligt på att vår energiförsörjning måste stabiliseras och elproduktionen öka. 

Liberalerna anser, att för att genomföra detta, måste elproduktionen från kärnkraft öka. Självklart ska vind- och solkraft byggas ut men en ökad fossilfri planerbar kraft behövs i Sverige. Det enda sättet som det kan ske på är genom kärnkraft.

Det politiska systemet, även Centerpartiet, måste ta ett ansvar för att trygga egen fossilfri elproduktion för både samhällsutvecklingen och industrin. En satsning på tekniken för utveckling av modern kärnenergiteknik behövs för att nå detta.

Att jag i en artikel i tidningen nyligen kunde tänka mig en mindre, så kallad SMR-reaktor, i Oxelösund ska snarast ses som ett inspel i debatten. Men en anläggning kanske kunde byggas i södra Sörmland? Vårt län har skriande behov av elkraft. Länet har idag svårt att attrahera nya industrier på grund av svårigheter med elförsörjning. 

En satsning på kärnkraft är alltså en tydlig miljöåtgärd som gör det möjligt att lämna fossilberoendet bakom oss och minska behovet av energiimport från andra länder.

Liberalerna har länge stått fast vid användning och ökad produktion av el från kärnkraft. Först nu verkar andra partier hänga på.