Park till park – inget för alla

Staffan Hellstrand drog storpublik under årets Park till park. Insändarskribenten är dock kritisk till framkomligheten för de som har svårt att ta sig fram till fots.

Staffan Hellstrand drog storpublik under årets Park till park. Insändarskribenten är dock kritisk till framkomligheten för de som har svårt att ta sig fram till fots.

Foto: Felix Olsson

Insändare2023-08-24 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I helgen har det anordnats ett som vi kan läsa om i tidningen lyckat arrangemang i staden, som heter Park till park, som har besökts av många.

Men tyvärr har många diskriminerats och hindrats delta, det vill säga de som är rörelsehindrade eller andra funktionshinder som inte haft någon chans att vara med.

”Vi uppmanar alla till att försöka ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik” säger representant för Nyköpings arenor.

Sitter man i rullstol eller är rörelsehindrad på andra sätt kan man inte göra vare sig det ena eller det andra av detta. Man har ofta inte heller ork att gå/åka med rullator eller rullstol till centrum där aktiviteterna finns. Man är beroende av ta sig dit med bil om man inte kan åka själv med sin elrullstol eller rullator.

I Nyköpings kommuns program och tillgänglighet står följande: ”I Nyköpings kommun handlar tillgänglighet och social sammanhållning om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta på lika villkor oavsett kön, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, könstillhörighet, religiös tillhörighet eller val av boplats.” 

Hur tänker kommunen göra nästa gång man tänker anordna publika arrangemang i Nyköping? Skulle det vara möjligt att upplåta en parkering, exempelvis en del av Nicolaiskolans skolgård och dit vakter endast ska släppa fram innehavare av handikapptillstånd?