Partierna måste skärpa sin miljöpolitik

Insändarskribenterna vill att miljö- och klimatkrisen ska tas på allvar. Bilden är från översvämningarna i Gävle förra året.

Insändarskribenterna vill att miljö- och klimatkrisen ska tas på allvar. Bilden är från översvämningarna i Gävle förra året.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-09-09 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att gå till valurnorna. Trots övertydliga klimateffekter som torrlagda floder, bränder och sinande dricksvatten så förnekas allvaret av de flesta partierna. Vi möts av sänkta miljöambitioner trots att forskarkåren ropar efter åtgärder nu! Ignoransen gentemot klimatkrisen är oroväckande och märks även i den lokala politiken, som till exempel i Trosa. 

Klimat- och naturkrisen blir allt värre och för med sig mänskligt lidande och förlust av biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem. I ett sådant allvarligt läge förväntar vi oss att de stora politiska partierna, på riksnivå, inser allvaret och presenterar kraftfulla konkreta åtgärder för att stävja kriserna. Men så är det tyvärr inte. Vi ser istället hur dom tävlar om att sänka bränslepriser och låter det storskaliga skogsbruket fortsätta köra på som om allt var frid och fröjd.

I kommunerna möter vi också mycket ointresse och brist på insikt om hur akut det är att agera mot klimathotet. Ett exempel är Trosa kommun. Här har endast tre partier ur oppositionen besvarat Naturskyddsföreningens lokala miljö- och klimatenkät inför valet. Alliansen visar exempelvis sin brist på förståelse av klimathotet genom sina beslut i samhällsbyggandet, där kommunen planerar för att bebygga åkermark och har pågående planprocesser för större bebyggelseområden långt utanför tätorterna. Planering som alstrar transportbehov och utsläpp.