Politiskt ansvar saknas i vattenfrågan

Insändare 21 april 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är pinsamt att ett av våra två heltidsanställda kommunalråd, Anna Ekström (M), säger att Vänsterpartiet borde ha sagt något tidigare, när vi sedan i oktober frågat hur majoriteten tänker hantera VA-enhetens stora underskott utan att få något svar (artikel i SN 15/4). Ekström hänvisar till att ordentliga underlag krävs för beslut, men i verkligheten är det snarare politiskt ansvar som saknas.

Underlag finns nämligen i form av en rad rapporter från konsulter och revisorer under flera år, som visar hur Gnestas vattenförsörjning och avlopp länge har misskötts. Underhållet har varit otillräckligt och långsiktig VA-plan och andra styrdokument saknas. Revisionsrapporten från förra året visar att verksamheten är strukturellt underfinansierad, vilket dolts genom att underhåll och reparationer felaktigt bokförts som investeringar.

I en förstudie från 2020 framkommer att taxan behöver höjas med 40 procent om den nya vattentäkten ska finansieras med avgifter. Detta förutsatt att budgeten är i balans. Men redan idag är VA-enheten alltså kraftigt underfinansierad.

För att börja åtgärda problemen avsatte Vänsterpartiet i vårt budgetförslag en miljon till att anställa ytterligare en VA-ingenjör, för att minska sårbarheten i organisationen och beroendet av konsulter och samtidigt stärka den långsiktiga planeringen. När kommunens årsredovisning behandlades vid det senaste kommunstyrelsemötet yrkade vi också på att förra årets underskott ska balanseras på tre år och att en plan för budget i balans presenteras på nästa KS, vilket avslogs.

Kommunalråden bör vid det här laget vara väl insatta i VA-enhetens ekonomi och vet alltså att kraftfulla åtgärder behövs. Att snåla på underhållet av läckande ledningsnät är inte ett alternativ, alltså krävs tillskott av skattemedel eller höjd VA-taxa. Att den styrande majoriteten med stödhjulet Centerpartiet fyra månader in på budgetåret inte lyckats enas om något av alternativen är ett mysterium. Kanske hänger det ihop med att det är valår?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa