Referenspriset inte hela sanningen

Referenspriset, som är ett statligt bidrag, täcker med andra ord inte alltid den verkliga kostnaden. Skriver Camilla Billing, vårdchef Folktandvården Sörmland.

Referenspriset, som är ett statligt bidrag, täcker med andra ord inte alltid den verkliga kostnaden. Skriver Camilla Billing, vårdchef Folktandvården Sörmland.

Foto: Martina Holmberg/TT

Insändare2020-11-09 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Gemensam samhällssyn på tandvårdskostnad?"  Publicerad den 3/11.

I en insändare 3 november frågar avsändaren hur staten och Region Sörmland kan komma fram till olika priser för tandvård. Det är jättebra att frågan ställs, fler undrar säkert samma sak. 

Svaret är att statens referenspris baseras på genomsnittskostnader för bland annat arbetad tid, behandlarens erfarenhet, material och indirekta kostnader som hyra. Referenspriset, som är ett statligt bidrag, täcker med andra ord inte alltid den verkliga kostnaden. I de fall en behandling tar längre tid och vi, för att det ska bli ännu bättre för kunden, väljer ett annat material än det referenspriset baseras på, kan priserna avvika från varandra.

Det finns inget självändamål med att ligga över referenspriset, däremot hoppas jag på förståelse för att vi behöver täcka våra kostnader när det statliga stödet inte räcker till. Priset är något vi ständigt ser över och det har medfört att våra prisökningar, på i genomsnitt två procent, under många år har legat under våra kostnadsökningar på två och en halv procent. Vår ambition är att kunna fortsätta på den vägen