Region Sörmland behöver ett handlingskraftigt styre

"Så i stället för att gömma er bakom kompetenta medarbetare, kliv fram och ta ansvar", skriver insändarskribenterna Jacob Sandgren (S) och Monica Johansson (S).
"Så i stället för att gömma er bakom kompetenta medarbetare, kliv fram och ta ansvar", skriver insändarskribenterna Jacob Sandgren (S) och Monica Johansson (S).

Insändare 18 maj 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sex månader har gått sedan valet. För oss i opposition i Region Sörmland har det varit en händelsefattig period som präglats av väntan på politisk aktivitet, politiska prioriteringar och politisk handlingskraft från de styrande partierna. Ytterst få beslut har fattats och avsaknaden av transparens gör att det politiska styret omges av en dimma som man varken ser eller hör igenom. De få beslut som trots allt fattats har varit initierade av verksamheterna eller av oss i oppositionen.

Det råder inga tvivel om att vi har såväl respekt som förtroende för våra medarbetare, som bär Region Sörmland. Men det är ju inte de som ska dra lasset. Det är ju faktiskt de folkvalda politiska ledarna som ska axla det ansvaret. Det är de som ska svara på frågor från media och allmänhet och det är de som ska se till att vi sörmlänningar får den vård vi har rätt till. Och för att vi ska få detta, måste det vara ordning och reda i ekonomin. Det var därför vi initierade ett beslut som gjort att de styrande nu måste ta fram en handlingsplan innan sommaren.

Sanningen är, att någon utredning om de mobila teamen inom psykiatrin inte har presenterats. Och sanningen är att köerna till BUP kortas tack vare engagerade medarbetare.

Och sanningen är att eventuella känsloutspel grundas i en frustration över att inte se att de styrande politikerna tar det förtroende sörmlänningarna gett dem på allvar. Så i stället för att gömma er bakom kompetenta medarbetare, kliv fram och ta ansvar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa