Religion är en privatsak

Insändare 13 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En kommunal mötesplats ska vara välkomnande för alla besökare. Om religiös aktivitet ska tillåtas så ska det gälla samtliga religioner. Men religion kan fungera exkluderande och skapa konflikter, det vet vi. I Sverige står vi upp för allas lika värde, det är något vi ska vara rädda om.

Därför anser jag att de kommunala mötesplatserna ska vara fria från alla former av religiös aktivitet. Annars är risken stor att vissa grupper blir exkluderade och det får då en negativ påverkan på hela samhället. Och en mötesplats besöker man på sin fritid, det är ett eget val. Och alla ska känna sig välkomna i sitt val.

Naturligtvis ska personal få möjlighet att utöva sin religion på avskild plats under arbetstid oavsett religion. Men besökarna får sköta sin religion i sitt hem eller i respektive religions byggnad.
Därför kräver jag en fast hållning i denna fråga och regler som motverkar alla former av religiös aktivitet på kommunens mötesplatser. Det ska inte heller vara möjligt att göra avsteg från den regeln på någon punkt. Stat och religion är ju skilda av en orsak.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa