Rösta i kyrkovalet – självklart!

Rösta i kyrkovalet – självklart! Skriver Jan Knodt, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan - POSK.

Rösta i kyrkovalet – självklart! Skriver Jan Knodt, Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan - POSK.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2021-08-30 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

19 September är det kyrkoval.
Det stora flertalet av oss är medlemmar i Svenska Kyrkan och får därför vara med och påverka en del av det som sker inom kyrkan.
Kyrkan idag är ju inte bara en plats för bön, predikan och utövande av sin tro.
Ett stort socialt arbete bedrivs genom diakonin. Människor som råkat i själsnöd på grund av olyckor, sjukdom, dödsfall med mera får hjälp och stöd genom kyrkans försorg. Missionsverksamhet, konserter, köraktiviteter, utbildningar och lägerverksamheter. Kulturbevarande bland annat genom ett omsorgsfullt bevarande av kyrkor och annan egendom.

Vill du rösta på de som arbetar utifrån en partipolitisk bakgrund eller de som arbetar endast utifrån vad som är bäst för kyrkans medlemmar utan partipolitisk koppling?
Det är upp till dig men, rösta i kyrkovalet!