S värnar kommunens tillgångar

Insändare 11 maj 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik till "Okunnighet om offentlig upphandling?"  publicerad den 4 maj.

Jag kan konstatera att vi är oense och det var ju ingen överraskning. Jag är inte heller okunnig och jag är rätt bra påläst, även om du vill påskina något annat. Det du citerar från revisorernas rapport är ju precis det jag skrev: "Kommunen har lagt över för mycket verksamhet i Kustbostäder." Och det ska naturligtvis kommunen åtgärda. Det kan vi ju vara överens om.

Men, det betyder ju inte att kommuner inte får lägga över verksamhet i sina bolag genom ägardirektiv, avtal, uppföljning och kontroll från kommunfullmäktige. Vår oenighet består främst i att Moderaterna till varje pris vill privatisera allt! Det vill inte jag och Socialdemokraterna. 

Vi Socialdemokrater vill utveckla verksamheten, skapa samordningsvinster, säkra att våra invånare har tillgång till tjänster till ett rimligt pris och värna kommunens tillgångar.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa