Så gör ett regionstyre som inte tar ansvar

"De styrande skjuter alltså kostnaderna till framtida generationer att betala. Plus ränta" skriver insändarskribenten.

"De styrande skjuter alltså kostnaderna till framtida generationer att betala. Plus ränta" skriver insändarskribenten.

Foto: Montage

Insändare2024-05-02 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den styrande koalitionen i Region Sörmland med Moderaterna i spetsen skriver i en insändare (13/4) att det ”genom att vara ansvarsfulla förvaltare” är det ”möjligt att göra ekonomiska framsteg” även i motgång. Förvisso pekar man på några blygsamma framgångar, bland annat att minska på hyrpersonal. Men så här ser verkligheten ut.

Man skriver vidare att bokslutet för 2023 visar "att vi har lyckats bromsa kostnadsutvecklingen". Men det är en föga sanningsenlig tolkning. Preliminärt hade man räknat med ett underskott på 1,2 miljarder. I stället blev underskottet 1,1 miljarder. Det är en differens på mindre än 10 procent. Som ligger inom felmarginalen. Och säger ingenting om kostnadsutvecklingen i år.

Sanningen är att regionen till stor del lever på dyra lån. Och kommer att fortsätta att göra det. I slutet av förra året lånade man 700 miljoner för att klara löneutbetalningarna. Men det räckte inte långt. Strax efteråt ökade man ut sin kontokredit med 500 miljoner. Alltså sammanlagt ett tillskott på 1,2 miljarder. 

Regionen har ett stort investeringsprogram. I budgeten skriver regionstyret själv ”egenfinansieringen av de stora investeringarna i Sörmlands sjukhus varit låg och regionen har byggt upp en låneskuld”. Något förslag att fortsättningsvis ändra på det finns inte

De styrande skjuter alltså kostnaderna till framtida generationer att betala. Plus ränta. Regionen dras således med ökande miljardskulder. Och de växer i år enligt budget. Detta i stället för att höja regionskatten. Som är den klart lägsta i landet. Så gör ett regionstyre som inte tar ansvar!